Journal Du Net - IoT som en hindring for naturkatastrofer

IoT-teknologien er endnu ikke udbredt til forebyggelse og forvaltning af naturkatastrofer, men den udgør en mulighed for byggesektoren.

Journal du Net fremhævede Global Smart Rescue og understregede betydningen af satellit-IoT i kriser.

Vores hard&soft-løsninger imødekommer udfordringerne i forbindelse med forringet kommunikation (som følge af tab af netværk på grund af en krise eller i en hvid zone), behovet for suverænitet, for datafeedback fra marken, for intelligent dataanalyse, men også behovet for at optimere reaktioner på naturkriser, industrikriser eller endog kriminelle kriser, som er i stigning.

For at læse hele artiklen: https://www.journaldunet.com/ebusiness/internet-mobile/1520841-l-iot-barriere-aux-catastrophes-naturelles/

Del

da_DKDA