Search&Rescue Global Smart Rescue na dobývanie nových horizontov

Global Smart Rescue zavádza inováciu používania na Cell SARNajmodernejšia technológia spoločnosti predstavuje významný pokrok vo výskume a optimalizácii v oblasti krízového riadenia. Okrem toho začínajúci podnik so sídlom v Toulouse odletí vo februári do Miami na výstavu venovanú prírodným katastrofám a predstaví svoje nové produkty na medzinárodnej scéne. 

Spoločnosť GSR nedávno predstavila novú prevratnú verziu svojho vlajkového produktu Little Alert Box, ktorý dokáže prenášať údaje o životnom prostredí s cieľom predchádzať katastrofám a pomáhať pri ich kontrole, keď sa im nedá zabrániť. Vďaka včasnému odhaleniu katastrofy a jej monitorovaniu v reálnom čase umožňuje LAB™ "Little Alert Box" optimalizovať ľudské a materiálne zdroje v oblasti pomoci. 

Spoločnosť GSR preto vyvinula technológiu Cell SAR, ktorej cieľom je lokalizovať a komunikovať s telefónmi obetí pod troskami prírodných katastrof alebo iných udalostí. Tým, že umožňuje prvotnú spätnú väzbu o stave obete, Cell SAR optimalizuje a urýchľuje pátraciu a záchrannú akciu. 

V dôsledku toho sa Global Smart Rescue zúčastní na výstave Natural Disaster Expo v Miami vo februári 7 a 8, 2022. 

Spoločnosť, ktorú v roku 2019 založili Henri DELATTRE, Thierry FAYARD, Bertrand Massat a Victor LIMA, si dáva prostriedky na dosiahnutie svojich ambícií. S nápadom na projekt prišiel technický riaditeľ Bertrand, ktorý po návrate z USA koncom roka 2015 identifikoval potrebu nových technických riešení na zvýšenie efektívnosti riadenia núdzových situácií a zlepšenie koordinácie záchranných tímov v prípade katastrofy. Takto bolo podniknutých niekoľko krokov, ktoré viedli k súčasnému projektu. 

Spoločnosť Global Smart Rescue, ktorá si je vedomá svojho potenciálu, stále hľadá zmluvy na experimentovanie a investorov, ktorí by jej umožnili ďalej sa emancipovať a dobyť tak národný a medzinárodný trh. 

Zdieľať

sk_SKSK