Förvaltning av ServAL

Integrerat system som korrelerar all data på plats och som automatiskt kan varna vid avvikelser.

SIG ServAL Management (Service of Alerting) kan konfigureras efter dina behov och gör det möjligt för dig att geolokalisera, mobilisera och kommunicera direkt med dina team på fältet.

Enkel integrering

API-protokoll för att underlätta integrationen av SerVAl Management i ditt gränssnitt.  

 

Fördelarna med Serval Management

Lokalisera och centralisera dina data

Förutom öppna data kan du korrelera dina data med data från vår produkt Little Alert Box. Om en avvikelse upptäcks skickas ett meddelande till den avsedda gruppen (exempel: brandvarning skickas till brandmännen). I slutet av operationen lagras dina uppgifter så att du kan utföra en retex.

Samordna och underlätta samarbetet mellan grupper

Geolokalisera dina team när som helst och meddela dem i realtid för att mobilisera dem så snabbt som möjligt i en insatssektor. Kommunicera i realtid för att möjliggöra en exakt diagnos och övervakning av situationen på fältet.

Hantera flera evenemang

Med det lättanvända gränssnittet kan du hantera flera evenemang och deras framsteg i realtid med foton och rapporter. Strukturera dina organisationer genom att bestämma vilken grupp som ska hantera vilket evenemang.

Hur fungerar det?

sv_SESV