ServAL-forvaltning

Integrert system som korrelerer alle data på stedet og kan varsle automatisk i tilfelle avvik.

Applikasjonen SIG ServAL Management (Service of Alerting) kan konfigureres i henhold til dine behov, og lar deg geolokalisere, mobilisere og kommunisere umiddelbart med teamene dine i felten.

Enkel integrering

API-protokoller for å lette integreringen av SerVAl Management i grensesnittet ditt.  

 

Fordelene med Serval Management

Finn og sentraliser dataene dine

I tillegg til åpne data kan du korrelere dataene dine med data fra vårt produkt Little Alert Box. Hvis det oppdages et avvik, sendes et varsel til den tiltenkte gruppen (eksempel: brannvarsling sendt til brannmannsgruppen). På slutten av operasjonen lagres dataene dine slik at du kan utføre en retex.

Koordinere og legge til rette for samarbeid mellom team

Geolokaliser teamene dine når som helst, og varsle dem i sanntid for å mobilisere dem så raskt som mulig i en innsatssektor. Kommuniser i sanntid for å muliggjøre en presis diagnose og overvåking av situasjonen på stedet.

Administrere flere hendelser

Med det brukervennlige grensesnittet kan du administrere flere hendelser og deres fremdrift i sanntid med bilder og rapporter. Strukturer organisasjonene dine ved å bestemme hvilken gruppe som skal administrere hvilken hendelse.

Hvordan fungerer det?

nb_NONB