Нашите решения

Предефиниране на управлението на бедствия

Природни или промишлени бедствия причиняват смущения в работата на мрежата, които драстично променят възможностите за действие. Global Smart Rescue предлага набор от иновативни услуги, които са от съществено значение за по-доброто предвиждане на кризите и оптимизиране на действията на аварийните екипи на място.

Интелигентно наблюдение

Автоматично и бързо откриване на аномалии, избухване на пожар, изтичане на газ или радиоактивност с помощта на нашия интелигентен алгоритъм.

Оптимизирано оперативно управление

Визуализирайте и картографирайте основни данни, за да схванете бързо ситуацията и да предоставите на съответните екипи ключовата информация, от която се нуждаят, за да действат по-бързо и ефективно.

Двупосочна сателитна комуникация

Възползвайте се от устойчива комуникация навсякъде по света, независимо от условията на мрежата.

Подобрена реакция при спешни случаи

Като осигуряваме на екипите комуникационна устойчивост, ние помагаме да се поддържат наличността и достъпността на данните, намалявайки прекъсванията и времето за престой, които могат да доведат до загуба на живот и имущество. 

Модулно предлагане на услуги, което се адаптира към вашите нужди и вашата организация

Служба за ранно предупреждение за горски пожари

До 2022 г. 700 000 хектара гори ще изчезнат в дим. Като осигуряваме сигурно извличане на критични данни чрез сателитни телекомуникации, очакваме да намалим въздействието на пожарите във Франция и Европа с поне 20%.

Предлагаме на екипите за реагиране, местните власти и правителствата, независимо от условията на мрежата, цялостни решения за координиране на действията на място и събиране на възможно най-много данни на място, за да се предоставят предупреждения, като се намалят разходите, оперативното закъснение и загубите на живот и имущество.

Услуга за мониторинг на радиоактивността

Предприятията и производителите също са обект на рискове и инциденти.

Като избягваме необходимостта екипите да пътуват до високорискови райони с лоша или никаква свързаност, нашата модулна и приспособима система за наблюдение, базирана на точки за събиране, означава, че екипите за намеса могат да реагират незабавно в случай на аномалия и да осигурят по-точно и постоянно наблюдение. на нашата платформа за оперативно управление, дори в случай на загуба на средства за комуникация.

Допълване на съществуващите системи

Предлаганите от нас услуги се отличават с възможността за лесно свързване със съществуващите системи. Съвместимостта с други системи за управление и комуникации позволява безпроблемно сътрудничество между различни технологии, което повишава оперативната ефективност.

Гъвкавост и мащабируемост

Гъвкавостта на предлаганата услуга Global Smart Rescue гарантира, че тя може да бъде непрекъснато надграждана, за да бъде в крак с технологичния напредък и нарастващите изисквания за управление на кризи.
Бъдете информирани за стартирането

Оставете ни имейл адреса си, за да бъдете информирани за стартирането на офертата

bg_BGBG