Ново стратегическо и търговско партньорство с LCDC Telecoms за засилване на нашите предложения за управление на кризи в случай на природни или промишлени бедствия.

30 ноември 2023, Тулуза - Благодарение на опита на LCDC Telecoms в областта на комуникациите в ограничена среда, това стратегическо партньорство ще позволи на Global Smart Rescue да внедри модерни решения за предвиждане на кризи и оптимизиране на интервенциите на място.

Укрепване на оперативните способности: специален сателитен телепорт и надеждна свързаност
Благодарение на този технологичен съюз Global Smart Rescue укрепва оперативните си възможности чрез интегриране на телекомуникационните решения на LCDC Telecoms. Global Smart Rescue вече ще има достъп до специален сателитен телепорт, осигуряващ надеждна свързаност дори при най-трудни условия, както и до защитена стая за управление и анализ на чувствителни данни, свързани с операциите по управление на кризи. Това партньорство укрепва нашето предлагане и открива нов пазарен потенциал за Global Smart Rescue.

Сътрудничество за високи постижения: усъвършенствани решения за управление на кризи
Като се възползва от опита на LCDC Telecoms в областта на комуникациите в ограничена среда, Global Smart Rescue ще може да разгърне цялостна система, обхващаща най-важните етапи от управлението на кризи: предвиждане и предупреждение, ранно откриване на аномалии и оптимизиране на действията на място. Наред с други неща, тези технологични постижения ще позволят ранно откриване на горски пожари.

Ангажимент за качество и иновации: подобрена безопасност и устойчивост
Това партньорство подчертава постоянния ангажимент на Global Smart Rescue да предоставя висококачествени решения за управление на кризи, като съчетава своя опит в тази област с най-съвременните технологични възможности на LCDC Telecoms. Заедно двете компании са решени да подобрят сигурността и устойчивостта в условията на продължаващата поява на нови комуникационни технологии и нарастващия брой природни бедствия.

За LCDC Telecom

LCDC Télécom проектира, инсталира, поддържа и експлоатира сателитни комуникационни мрежи
.

За контакт: Bruno VO VAN | bravo@lcdc.fr | www.lcdc.fr

Споделете

bg_BGBG