MAP4D

Nástroj pro vizualizaci a urychlení zásahů

Na pomoc záchranným složkám a orgánům činným v trestním řízení nabízíme Map4D, pokročilou službu virtuální reality, která dokáže urychlit rozhodování.

3D vizualizace

Na stránkách 3D vizualizace vaší infrastruktury usnadňuje reakci záchranných služeb a urychluje proces oprav v případě pojistných událostí díky přesné digitalizaci celého areálu a tagům taktických míst. 

 

Výhody MAP4D

Usnadněné intervence

- Označení základních prvků (nouzové východy, hasicí přístroje, elektroměry, plynové zásuvky atd.) - Snadno použitelná navigace se schematickým půdorysem

Jedno místo = všechny informace

Doplnění podrobné dokumentace (evakuační plán, plán plynového okruhu atd.)

Rychlost a přesnost

- Ponoření do virtuální helmy (před zásahem, simulace cvičení, průzkumy před a po pojištění). - Zlepšení reakční doby v případě požáru, nehody nebo škodné události.

Jak MAP4D funguje

Příklad digitalizace Prologu - Všechny digitalizované lokality najdete v naší knihovně dat. Navigujte pomocí navigačních tlačítek a panelu značek vpravo.

Snímek obrazovky 2022-12-14 224833
cs_CZCS