MAP4D

Nástroj na vizualizáciu a urýchlenie zásahov

Na pomoc záchranným službám a orgánom činným v trestnom konaní pri plnení ich úloh ponúkame Map4D, pokročilú službu virtuálnej reality, ktorá dokáže urýchliť rozhodovanie.

3D vizualizácia

Stránka 3D vizualizácia vašej infraštruktúry uľahčuje reakciu záchranných služieb a urýchľuje proces opravy v prípade poistných udalostí vďaka presnej digitalizácii celého areálu a označenia taktických miest. 

 

Výhody MAP4D

Uľahčené intervencie

- Označenie základných prvkov (núdzové východy, hasiace prístroje, elektromery, plynové zásuvky atď.) - Jednoduchá navigácia so schematickým pôdorysom

Jedno miesto = všetky informácie

Doplnenie podrobnej dokumentácie (evakuačný plán, plán plynového okruhu atď.)

Rýchlosť a presnosť

- Ponorenie do virtuálnej prilby (pred zásahom, simulácia cvičenia, prieskumy pred/po poistení). - Zlepšenie reakčného času v prípade požiaru, nehody alebo škodovej udalosti.

Ako funguje MAP4D

Príklad digitalizácie prológu - Nájdite všetky digitalizované lokality v našej knižnici údajov. Navigujte pomocou navigačných tlačidiel a panela značiek vpravo

Snímka obrazovky 2022-12-14 224833
sk_SKSK