MAP4D

Orodje za vizualizacijo in pospešitev posegov

Službam za ukrepanje ob nesrečah in organom pregona pri njihovih nalogah nudimo Map4D, napredno storitev virtualne resničnosti, ki lahko pospeši sprejemanje odločitev.

3D vizualizacija

Spletna stran 3D vizualizacija vaše infrastrukture zaradi natančne digitalizacije celotnih prostorov in oznak taktičnih lokacij olajša odziv služb za ukrepanje ob nesrečah in pospeši postopek popravila v primeru zavarovalnih zahtevkov. 

 

Prednosti MAP4D

Pospešene intervencije

- Oznaka bistvenih elementov (izhodi v sili, gasilni aparati, števci električne energije, plinska vtičnica itd.) - Enostavna uporaba navigacije s shematičnim načrtom nadstropja

Eno mesto = vse informacije

dodajanje podrobne dokumentacije (načrt evakuacije, načrt plinskega kroga itd.)

Hitrost in natančnost

- Potopitev z virtualno čelado (pred posegom, simulacija vadbe, ankete pred in po zavarovanju). - Izboljšan odzivni čas v primeru požara, nesreče ali zlonamerne škode.

Kako deluje MAP4D

Primer Digitalizacija prologa - V naši knjižnici podatkov poiščite vse digitalizirane lokacije. Krmarite z navigacijskimi gumbi in ploščo z oznakami na desni strani

Posnetek zaslona 2022-12-14 224833
sl_SISL