MAP4D

Et verktøy for å visualisere og fremskynde tiltak

For å hjelpe nødetater og politimyndigheter i deres oppdrag tilbyr vi Map4D, en avansert virtuell virkelighetstjeneste som kan fremskynde beslutningstaking.

3D-visualisering

Den 3D-visualisering av infrastrukturen din gjør det lettere for nødetatene å reagere og fremskynder reparasjonsprosessen i tilfelle forsikringskrav takket være en nøyaktig digitalisering av hele lokalene og merking av taktiske steder. 

 

Fordelene med MAP4D

Tilrettelagte intervensjoner

- Merking av viktige elementer (nødutganger, brannslukningsapparater, elektrisitetsmålere, gassuttak osv.) - Brukervennlig navigering med skjematisk planløsning

Ett sted = all informasjon

Tillegg av detaljert dokumentasjon (evakueringsplan, plan for gasskrets osv.).

Hastighet og presisjon

- Fordypning med virtuell hjelm (før intervensjon, øvelsessimulering, før/etter forsikringsundersøkelser). - Forbedret reaksjonstid i tilfelle brann, ulykke eller skadeverk.

Hvordan MAP4D fungerer

Eksempel Prolog digitalisering - Finn alle dine digitaliserte steder i vårt databibliotek. Naviger ved hjelp av navigasjonsknappene og tag-panelet til høyre.

Skjermbilde 2022-12-14 224833
nb_NONB