MAP4D

Et værktøj til at visualisere og fremskynde interventioner

For at hjælpe beredskabstjenester og retshåndhævende myndigheder med deres opgaver tilbyder vi Map4D, en avanceret virtual reality-tjeneste, der kan fremskynde beslutningstagningen.

3D-visualisering

La 3D-visualisering af din infrastruktur gør det lettere for beredskabstjenesterne at reagere og fremskynder reparationsprocessen i tilfælde af forsikringskrav takket være en nøjagtig digitalisering af hele lokalet og tags af taktiske placeringer. 

 

Fordelene ved MAP4D

Faciliterede interventioner

- Mærkning af væsentlige elementer (nødudgange, brandslukkere, elmålere, gasudtag osv.) - Brugervenlig navigation med skematisk plantegning

Ét sted = alle oplysninger

Tilføjelse af detaljeret dokumentation (evakueringsplan, plan for gaskredsløb osv.)

Hastighed og præcision

- Fordybelse med virtuel hjelm (før intervention, træningssimulering, før/efter forsikringsundersøgelser). - Forbedret reaktionstid i tilfælde af brand, ulykke eller skadevoldende skader.

Sådan fungerer MAP4D

Eksempel Digitalisering af prologen - Find alle dine digitaliserede steder i vores databibliotek. Naviger ved hjælp af navigationsknapperne og tag-panelet til højre

Skærmbillede 2022-12-14 224833
da_DKDA