Obchod a průmysl

Podniky a průmyslová odvětví jsou rovněž vystaveny rizikům a událostem.

Sledování zařízení a míst v reálném čase může být někdy složité.

Ve společnosti GSR jsme si toho vědomi: naše řešení je modulární a přizpůsobitelné a umožňuje 3D mapování míst pro usnadnění zásahu záchranných služeb, trvalé sledování parametrů prostředí, aby se co nejvíce předcházelo rizikům, dálkový provoz a automatické upozornění v případě anomálie. 

Analýza a sběr dat 

Díky snímání parametrů každých 30 sekund jsou anomálie rychle odhaleny a záchranné složky mohou snadno zasáhnout díky přesné 3D mapě místa.

Optimalizované krizové řízení

Uživatelské nastavení senzorů pro upozornění, správu priorit a geografickou korelaci

Spuštění vzdálených akcí k zabezpečení objektu 

Dálkové ovládání pomocí člověka nebo automatických zásahů při abnormálních změnách parametrů prostředí. 

Naše specializované nabídky

Aby bylo možné co nejlépe řídit rizika, má systém AML několik funkcí, které mohou pomoci dosáhnout těchto cílů.

Upozorňování a monitorování (nabídka dat)

Teleoperace

Sledování

Riziková místa

Chceme pomoci firmám spravovat vlastní zabezpečení pomocí našeho chytrého zařízení, aby mohly minimalizovat náklady a zároveň měly přístup k nejmodernějším technologiím.

 

Henri Delattre - generální ředitel společnosti Global Smart Rescue

Chytrá technologie

Budoucnost produktů a výzkum a vývoj

Náš produkt byl vytvořen s ohledem na přírodní katastrofy, ale doufáme, že pomůže zvládnout i události a krize, které mohou nastat v podnicích, průmyslových odvětvích a proč ne i v domácnostech.

Marketing je plánován pro USA a Afriku, protože se jedná o oblasti náchylné k různým přírodním katastrofám s velmi velkými ztrátami, a to jak materiálními, tak lidskými.

cs_CZCS