Poslovanje in industrija

Tudi podjetja in panoge so izpostavljene tveganjem in incidentom.

Spremljanje opreme in lokacij v realnem času je lahko včasih zapleteno.

V družbi GSR se tega zavedamo: naša rešitev je modularna in prilagodljiva ter omogoča 3D kartiranje lokacij za lažje posredovanje reševalnih služb, stalno spremljanje okoljskih parametrov za čim večje preprečevanje tveganj, delovanje na daljavo in samodejno opozarjanje v primeru nepravilnosti. 

Analiza in zbiranje podatkov 

Z odčitavanjem parametrov vsakih 30 sekund so nepravilnosti hitro odkrite, reševalne službe pa lahko zaradi natančnega 3D-načrta lokacije enostavno posredujejo.

Optimizirano krizno upravljanje

Uporabniška nastavitev senzorjev za opozarjanje, upravljanje prednostnih nalog in geografsko korelacijo

sprožitev oddaljenih ukrepov za zavarovanje prostorov 

Daljinsko upravljanje s človeškimi ali samodejnimi ukrepi ob nenormalnih spremembah okoljskih parametrov. 

Naša specializirana ponudba

Za najboljše obvladovanje tveganj ima sistem za preprečevanje pranja denarja več funkcij, ki lahko pomagajo pri doseganju teh ciljev.

Opozarjanje in spremljanje (ponudba podatkov)

Teleoperiranje

Sledenje

Rizične lokacije

Z našo pametno napravo želimo podjetjem pomagati pri upravljanju lastne varnosti, tako da bodo lahko zmanjšala stroške in hkrati imela dostop do najsodobnejše tehnologije.

 

Henri Delattre - generalni direktor družbe Global Smart Rescue

Pametna tehnologija

Prihodnost izdelkov ter raziskave in razvoj

Naš izdelek je bil ustvarjen z mislijo na naravne nesreče, vendar upamo, da lahko pomaga tudi pri obvladovanju incidentov in kriz, ki se lahko pojavijo v podjetjih, industriji in zakaj ne tudi v gospodinjstvu.

Trženje je načrtovano v ZDA in Afriki, saj gre za območja, ki so izpostavljena različnim naravnim nesrečam z zelo velikimi materialnimi in človeškimi izgubami.

sl_SISL