İş ve Endüstri

İşletmeler ve sektörler de risklere ve olaylara maruz kalır

Ekipman ve konumların gerçek zamanlı izlenmesi bazen karmaşık olabilir.

GSR olarak bunun bilincindeyiz: modüler ve özelleştirilebilir çözümümüz, acil durum hizmetlerinin müdahalesini kolaylaştırmak için konumların 3D haritalandırılmasına, riskleri mümkün olduğunca önlemek için çevresel parametrelerin sürekli izlenmesine, uzaktan çalıştırmaya ve bir anormallik durumunda otomatik uyarıya olanak tanır. 

Analiz ve veri toplama 

Her 30 saniyede bir parametre okuması ile anormallikler hızlı bir şekilde tespit edilir ve sahanın hassas 3D haritası sayesinde acil servisler kolayca müdahale edebilir.

Optimize edilmiş kriz yönetimi

Uyarı, öncelik yönetimi ve coğrafi korelasyon için sensörlerin kullanıcı tarafından ayarlanması

Tesislerin güvenliğini sağlamak için uzaktan eylemleri tetikleme 

Çevresel parametrelerdeki anormal değişimlerde insan veya otomatik eylemlerle uzaktan çalıştırma 

Özel tekliflerimiz

Riski en iyi şekilde yönetmek için, AML bu hedeflere ulaşmaya yardımcı olabilecek çeşitli özelliklere sahiptir

Uyarı ve İzleme (veri teklifi)

Teleoperasyon

Takip

Riskli bölgeler

Şirketlerin akıllı cihazımızla kendi güvenliklerini yönetmelerine yardımcı olmak istiyoruz, böylece en son teknolojiye erişirken maliyetleri en aza indirebilirler

 

Henri Delattre - Global Smart Rescue CEO'su

Akıllı teknoloji

Ürün geleceği ve Ar-Ge

Ürünümüz doğal afetler göz önünde bulundurularak oluşturulmuştur, ancak işletmelerde, endüstrilerde ve neden ev kullanımı için olmasın, meydana gelebilecek olayların ve krizlerin yönetilmesine de yardımcı olabileceğini umuyoruz

ABD ve Afrika, hem maddi hem de insani kayıpların çok ağır olduğu çeşitli doğal afetlere eğilimli bölgeler olduğu için bu bölgelerde pazarlama yapılması planlanmaktadır.

tr_TRTR