Obchod a priemysel

Podniky a priemyselné odvetvia sú tiež vystavené rizikám a incidentom

Monitorovanie zariadení a miest v reálnom čase môže byť niekedy zložité.

V spoločnosti GSR sme si toho vedomí: naše riešenie je modulárne a prispôsobiteľné, umožňuje 3D mapovanie miest na uľahčenie zásahu záchranných služieb, trvalé monitorovanie parametrov prostredia na čo najväčšiu prevenciu rizík, diaľkovú prevádzku a automatické upozornenie v prípade anomálie. 

Analýza a zber údajov 

Vďaka snímaniu parametrov každých 30 sekúnd sa rýchlo zistia anomálie a záchranné služby môžu ľahko zasiahnuť vďaka presnej 3D mape miesta.

Optimalizované krízové riadenie

Používateľské nastavenie snímačov pre upozornenia, správu priorít a geografickú koreláciu

Spustenie vzdialených akcií na zabezpečenie priestorov 

diaľkové ovládanie pomocou človeka alebo automatických činností pri abnormálnych zmenách parametrov prostredia 

Naše špecializované ponuky

V záujme čo najlepšieho riadenia rizík má AML niekoľko funkcií, ktoré môžu pomôcť dosiahnuť tieto ciele

Upozorňovanie a monitorovanie (ponuka údajov)

Teleoperácia

Sledovanie

Rizikové lokality

Chceme pomôcť spoločnostiam spravovať vlastnú bezpečnosť pomocou nášho inteligentného zariadenia, aby mohli minimalizovať náklady a zároveň mali prístup k najmodernejšej technológii.

 

Henri Delattre - Generálny riaditeľ spoločnosti Global Smart Rescue

Inteligentná technológia

Budúcnosť výrobkov a výskum a vývoj

Náš produkt bol vytvorený s ohľadom na prírodné katastrofy, ale dúfame, že pomôže zvládnuť aj incidenty a krízy, ktoré sa môžu vyskytnúť v podnikoch, priemyselných odvetviach a prečo nie aj v domácnostiach.

Marketing sa plánuje pre USA a Afriku, pretože ide o oblasti náchylné na rôzne prírodné katastrofy s veľmi veľkými materiálnymi aj ľudskými stratami.

sk_SKSK