Medlem af Eden Cluster

Vi er glade for at kunne meddele, at vi er blevet medlem af EDEN-klyngen (European Defense Economic Network) for at udvikle vores militære anvendelsesmuligheder.

Edens ambition er at hjælpe og støtte de små og mellemstore virksomheder, der er medlemmer af Eden, på internationale messer. For Robert Glemot, der er næstformand for klyngen i Bretagne, er forsvaret et ekspertisemarked for SMV'er, som alle har et ønske om at komme ind på det internationale marked. Det var derfor intelligent at samle sig i en national klynge for at opnå styrke og effektivitet, især inden for eksport. At være medlem af Eden-klyngen betyder at være en del af et fællesskab af SMV-virksomhedsledere, der kan gå på jagt efter eksport og få mere vægt i vores forbindelser med de store industrielle hovedkontrahenter i forsvarssektoren og institutionelle partnere.

Del

da_DKDA