Eden Cluster-medlem

Vi er glade for å kunngjøre at vi har blitt med i EDEN-klyngen (European Defense Economic Network) for å utvikle våre militære bruksområder.

Edens ambisjon er å hjelpe og støtte medlemsbedriftene på internasjonale messer. For Robert Glemot, visepresident for klyngen i Bretagne, er forsvaret et fremragende marked for små og mellomstore bedrifter, som alle har et ønske om å ta steget ut på den internasjonale arenaen. Derfor var det fornuftig for oss å gå sammen i en nasjonal klynge for å bli sterkere og mer effektive, særlig på eksportfronten. Å være medlem av Eden-klyngen betyr at vi er en del av et fellesskap av SMB-ledere som kan jakte i flokk på eksport og ha større tyngde i møte med store forsvarsindustrielle hovedkontraktører og institusjonelle partnere.

Del

nb_NONB