Medlem i Eden Cluster

Vi är glada att kunna meddela att vi har anslutit oss till EDEN-klustret (European Defense Economic Network) för att utveckla våra militära användningsområden.

Edens ambition är att hjälpa och stödja sina medlemmars små och medelstora företag på internationella mässor. För Robert Glemot, vice ordförande för klustret i Bretagne, är försvaret en utmärkt marknad för små och medelstora företag, som alla har en önskan att slå sig in på den internationella marknaden. Det var därför klokt att slå sig samman i ett nationellt kluster för att vinna styrka och effektivitet, särskilt när det gäller export. Att vara medlem i Edenklustret innebär att man ingår i en gemenskap av små och medelstora företagsledare för att jaga i packningar för export och för att få mer tyngd i våra relationer med de stora industriella huvudentreprenörerna inom försvarssektorn och institutionella partner.

Dela

sv_SESV