Člen klastra Eden

S potešením oznamujeme, že sme sa pripojili ku klastru EDEN (Európska obranná hospodárska sieť) s cieľom rozvíjať naše prípady vojenského využitia.

Ambíciou spoločnosti Eden je pomáhať a podporovať členské MSP na medzinárodných veľtrhoch. Podľa Roberta Glemota, viceprezidenta klastra v Bretónsku, je obrana trhom excelentnosti pre malé a stredné podniky, z ktorých všetky majú ambíciu preniknúť na medzinárodný trh. Preto bolo rozumné zoskupiť sa do národného klastra, aby sa získala sila a efektívnosť, najmä v oblasti vývozu. Byť členom klastra Eden znamená byť súčasťou komunity manažérov malých a stredných podnikov, aby sme mohli loviť v balíkoch pre export a mať väčšiu váhu v našich vzťahoch s hlavnými priemyselnými hlavnými dodávateľmi v sektore obrany a inštitucionálnymi partnermi.

Zdieľať

sk_SKSK