FireGuard
Gnist oppdaget Katastrofe avverget

Overvåkingsløsning i sanntid for nasjonalparker og naturområder

FireGuard™ er et verktøy for forebygging og beslutningstaking som kompletterer eksisterende systemer, og som gjør det mulig å oppdage brannutbrudd tidlig og optimalisere innsatsen på stedet.

Målet vårt er å gi tidlig varsling og optimalisere den operative responsen ved å redusere kostnader, ventetid og tap av liv og eiendom.

OPPDAGER UREGELMESSIGHETER VED Å SAMLE INN VIKTIGE DATA

Kontinuerlig innsamling av geo-posisjonsbestemte data som overføres i sanntid til overvåkningssystemene våre, gjør det mulig å oppdage miljøendringer eller brannutbrudd på et tidlig tidspunkt.

VARSLING UANSETT NETTVERKSFORHOLD

RISC2 gjør det mulig for ledere og team å overvåke og samarbeide trygt med en global oversikt over hva som skjer i felten.

OPTIMALISERE DEN OPERASJONELLE RESPONSEN

Dette systemet gjør det mulig for beslutningstakere å overvåke, korrelere og beslutte hvordan de skal engasjere seg eller ikke engasjere seg i et bestemt oppdrag.

Brannvakten, økosystemenes vokter og et verdifullt verktøy for beslutningstaking

Et utfyllende beredskapssystem med motstandsdyktig konnektivitet

Feltressurser krever avansert tilkobling og moderne, pålitelige kommunikasjonsløsninger. 

Med GSM, WiFI, satellitt IOT og tekstkommunikasjonsfunksjoner gir RC2 en oppdragskritisk kommunikasjonsplattform designet for å støtte flere tilkoblingsstandarder og enheter i dag og i morgen, og tilbyr en robust kommunikasjonsplattform med uovertruffen driftseffektivitet.

Feltressurser er nå i stand til å spore mer informasjon enn noen gang før. 

RISC2 muliggjør sanntidsdeling av kritiske data fra ulike sensorer og andre kommando- og kontrolldata i ethvert miljø.

Ved å integrere data fra systemer, team og sensorer gir RC2 operasjonssentralen mulighet til å sikre at oppdraget lykkes.

Avansert funksjonalitet og gjennomgående robusthet

Kommando- og kontrollsystemet tilbyr et omfattende sett med avanserte funksjoner, en helhetlig serverarkitektur og gjennomgående robusthet. 

RC2 kan konfigureres med forskjellige funksjoner for å la informasjon flyte mellom det operative personalet og felten. 

RISC2 sentraliserer sensordata

RC2 overfører sensorinformasjon via en RF- og iot Sat-kommunikasjonslink for fjernovervåking, noe som muliggjør beslutningstaking på flere nivåer. Serval samler inn miljødata, slik at operatørene effektivt kan koordinere oppdragskritisk kommunikasjon med feltpersonell og generere situasjonsforståelse og responsplaner i sanntid.

RISC2 støtter et bredt spekter av teknologier

RC2 tilbyr grensesnitt til konvensjonelle og proprietære systemer. Plattformen tilbyr skalerbare konfigurasjoner for enkel tilpasning til eventuelle driftsendringer.

Det modulære systemet er utformet slik at det kan utvikles og tilpasses de operative behovene til oppdragene.

Løsningens egenskaper :

Både sentraliserte og desentraliserte kontrollsentre

Styrkeoversikt og disponering av operativt personell. Korrelasjon av miljø- og kommandoparametere

Optimalisering av deltakernes sikkerhet

Hierarkisk styring av ulike sikkerhetsnivåer

Innsamling og analyse av data

Data fra sensorer, våpensystemer, kjøretøy og etterretningsressurser kombineres og analyseres. Korrelasjon av miljø- og kommandoparametere.

SWaP - Size, Weight and Power - forbedringer av vår RISC2

Det er en overvåkingsløsning som er enkel å ta i bruk, og som kan oppfylle en rekke situasjonsbestemte krav: offentlige arrangementer (sport, politikk), demonstrasjoner og taktiske sikkerhetsoperasjoner. 

Kommandopost

Kommandoposten består av skjermer der datastrømmer fra de ulike sensorene vises. Kommando- og kontrollstaben kan kommunisere med innsatsteamene i felten via tekst.

Plattformen gir detaljert taktisk informasjon under operasjoner som hjelper personell med å ta beslutninger og kommunisere dem til felten. 

Geografisk visualisering

Et kart over situasjonen En geografisk visualisering av enhetene og sporene

Integrering og kommunikasjon

Kommunikasjonsprotokoller for utveksling av posisjoner og annen informasjon. Integrering av informasjon fra eksisterende systemer

360° støtte

Opplæring

SERVAL-plattformen - SBD-kommunikasjon Lagring av data - Kryptering Simulering av hendelser

Produkt

Kommando PC - Hub LAB - Satex - Sensorer Tilpassede batterier

Vedlikehold

Installasjon Abonnement på kommunikasjon - Reparasjon - ETTERSALGSSERVICE

Anvendelsesområder

Krisehåndtering

Offentlig sikkerhet

Transport

Miljøsikkerhet

nb_NONB