Tilbakemelding på Libanon/Ukraina RETEX for Atraksis Tech&Secourses Day (på engelsk)

⏮ Kom tilbake på Atraksis teknikk- og redningsdag 🚒

En vellykket dag med innovasjon i brann- og redningstjenestene.

Vi gikk tilbake til våre Little Alert Boxes som ble sendt med den franske katastrofehjelpsgruppen (GSCF) til Libanon i oktober 2021 og til Ukraina i mars 2022.

Geolokalisering, døgnkontinuerlig overvåking av konvoien og minimal kommunikasjon under alle nettverksforhold og hvor som helst mellom de operative teamene og den bakre basen var hovedmålene for denne RETEX.

Takk til Julien Fischer, Thibaut Reffay, Florence Guigue, Région Ile-de-France for å gi GSR muligheten til å snakke, og til alle de tilstedeværende aktørene som alle deler det samme ønsket: å innovere for bedre beskyttelse!

For å se reprisen av denne dagen:

Del

nb_NONB