Gemeenschappen

De kosten zijn vaak een belangrijk element bij de aanschaf van een nieuwe technologie.

Bij GSR begrijpen we dat onze 360°-oplossing kan worden gekoppeld aan bestaande systemen om tegen lage kosten veerkrachtige communicatie in een geografisch gebied te bieden. 

Onze oplossing stelt ons in staat een netwerk aan te bieden tussen de verschillende actoren van een gemeenschap, van de prefectuur tot het winkelcentrum en de scholen, om tijden van crisis beter te beheren.

Versterking van de veerkracht van gebieden

Vergemakkelijking van het PPMS-systeem door het centraliseren van waarschuwingen, het automatiseren van waarschuwingen en het bieden van veerkrachtige tweewegcommunicatie via satelliet.

Het publiek waarschuwen

Iedereen binnen de omtrek van een van deze kastjes met een eenvoudige smartphone kan waarschuwingen ontvangen, gelokaliseerd worden en ook berichten sturen naar de hulpdiensten, zelfs bij een stroomstoring. Zonder de noodzaak om een applicatie te installeren

Het in gang zetten van acties op afstand om het leven van de plaatselijke bewoners veilig te stellen 

Telebediening door menselijke of geautomatiseerde acties bij abnormale variaties van milieuparameters.

Onze speciale aanbiedingen

Met ons aanbod kunnen gemeenschappen de verzamelde gegevens doorgeven aan de bevoegde autoriteiten en de bevolking waarschuwen in geval van een crisis, zodat zij de nodige voorzorgsmaatregelen kunnen nemen om zich te beschermen.

Beheer van interventieteams

Openbaar alarm

Slimme stad

Wij willen effectieve, gerichte en alomvattende communicatie tussen alle overheidsinstellingen mogelijk maken om een doeltreffende risicobeheersing en crisisrespons mogelijk te maken.

Henri Delattre - CEO van Global Smart Rescue

Slimme technologie

Diensten

Product toekomst en O&O

Alle gemeentehuizen en bedrijven (alle overheidsinstellingen) uitrusten met het apparaat, om de uitwisselingen te harmoniseren en zo de veiligheid van een gemeenschap te kunnen garanderen. De informatie naar de regering sturen via een hiërarchische communicatie (gemeentehuis>prefect>staat). 

nl_NLNL