Gemenskaper

Kostnaden är ofta en viktig faktor när det gäller förvärv av ny teknik.

På GSR förstår vi att vår 360°-lösning kan kopplas ihop med befintliga system för att tillhandahålla tillförlitlig kommunikation över ett geografiskt område till låg kostnad. 

Med vår lösning kan vi erbjuda ett nätverk mellan de olika aktörerna i ett samhälle, från prefekturen till köpcentret och skolorna, för att bättre hantera kriser.

Stärka territoriernas motståndskraft

Underlätta PPMS-systemet genom att centralisera varningar, automatisera varningar och tillhandahålla stabil tvåvägskommunikation via satellit.

Varning av allmänheten

Alla som befinner sig inom en av dessa lådor och har en enkel smartphone kan få varningar, lokaliseras och skicka meddelanden till räddningstjänsten även vid strömavbrott. Utan att behöva installera någon applikation

Utlösa åtgärder på distans för att skydda lokalbefolkningens liv. 

Teleoperationer genom mänskliga eller automatiserade åtgärder vid onormala variationer av miljöparametrar.

Våra dedikerade erbjudanden

Vårt erbjudande gör det möjligt för kommunerna att vidarebefordra de insamlade uppgifterna till de behöriga myndigheterna och att varna befolkningen i händelse av en kris så att de kan vidta nödvändiga åtgärder för att skydda sig själva.

Förvaltning av insatsgrupper

Varning till allmänheten

Smarta städer

Vi vill möjliggöra effektiv, målinriktad och omfattande kommunikation mellan alla offentliga institutioner för att möjliggöra effektiv riskhantering och krishantering.

Henri Delattre - VD för Global Smart Rescue

Smart teknik

Tjänster

Framtida produkter och forskning och utveckling

Utrusta alla stadshus och företag (alla offentliga institutioner) med utrustningen för att harmonisera utbytena och på så sätt kunna garantera säkerheten i ett samhälle. Skicka informationen upp till regeringen genom en hierarkisk kommunikation (rådhus>prefekt>stat). 

sv_SESV