Yhteisöt

Kustannukset ovat usein keskeinen tekijä uuden teknologian hankinnassa.

Me GSR:ssä ymmärrämme, että 360°-ratkaisumme voidaan liittää olemassa oleviin järjestelmiin, jotta voidaan tarjota joustavaa viestintää koko maantieteellisellä alueella alhaisin kustannuksin. 

Ratkaisumme avulla voimme tarjota verkoston yhteisön eri toimijoiden välille, läänistä kauppakeskuksiin ja kouluihin, jotta kriisiaikoja voidaan hallita paremmin.

Alueiden sietokyvyn vahvistaminen

PPMS-järjestelmän helpottaminen keskittämällä hälytyksiä, automatisoimalla hälytyksiä ja tarjoamalla kestävää kaksisuuntaista viestintää satelliitin välityksellä.

Yleisön varoittaminen

Kuka tahansa tällaisen laatikon alueella oleva henkilö, jolla on yksinkertainen älypuhelin, voi saada hälytyksiä, paikantaa sijaintinsa ja lähettää viestejä pelastuspalveluille jopa sähkökatkon sattuessa. Mitään sovellusta ei tarvitse asentaa.

Etätoimien käynnistäminen paikallisten asukkaiden elämän turvaamiseksi. 

Etätoiminta ihmisen tai automaattisten toimien avulla ympäristöparametrien epänormaalien vaihteluiden yhteydessä.

Erityinen tarjouksemme

Tarjouksemme avulla yhteisöt voivat välittää kerätyt tiedot toimivaltaisille viranomaisille ja varoittaa väestöä kriisitilanteessa, jotta se voi ryhtyä tarvittaviin varotoimiin suojellakseen itseään.

Interventioryhmien hallinnointi

Julkinen hälytys

Älykäs kaupunki

Haluamme mahdollistaa tehokkaan, kohdennetun ja kattavan viestinnän kaikkien julkisten laitosten välillä, jotta riskienhallinta ja kriisitilanteissa toimiminen olisi tehokasta.

Henri Delattre - Global Smart Rescuein toimitusjohtaja

Älykäs teknologia

Palvelut

Tuotteiden tulevaisuus ja T&K

Varustetaan kaikki kaupungintalot ja yritykset (kaikki julkiset laitokset) laitteella, jotta voidaan yhdenmukaistaa tietojenvaihto ja taata näin yhteisön turvallisuus. Lähetä tiedot hallitukselle hierarkkisen viestinnän kautta (kaupungintalo>prefekti>valtio). 

fiFI