Komunity

Náklady sú často kľúčovým prvkom pri obstarávaní novej technológie.

V spoločnosti GSR si uvedomujeme, že naše riešenie 360° je možné prepojiť s existujúcimi systémami a zabezpečiť tak odolnú komunikáciu v celej geografickej oblasti pri nízkych nákladoch. 

Naše riešenie nám umožňuje ponúknuť sieť medzi rôznymi aktérmi komunity, od prefektúry až po nákupné centrum a školy, s cieľom lepšie zvládnuť krízové situácie.

Posilnenie odolnosti území

Uľahčenie systému PPMS centralizáciou výstrah, automatizáciou výstrah a zabezpečením odolnej obojsmernej komunikácie prostredníctvom satelitu

Upozornenie verejnosti

Každý, kto sa nachádza v obvode jednej z týchto skriniek a má jednoduchý smartfón, môže prijímať upozornenia, byť lokalizovaný a tiež posielať správy záchranným službám aj v prípade výpadku prúdu. Bez potreby inštalácie akejkoľvek aplikácie

Spustenie akcií na diaľku na zabezpečenie života miestnych obyvateľov 

Teleoperácia pomocou ľudských alebo automatických činností pri abnormálnych zmenách parametrov prostredia.

Naše špecializované ponuky

Naša ponuka umožňuje obciam postúpiť zhromaždené údaje príslušným orgánom a upozorniť obyvateľstvo v prípade krízy, aby mohlo prijať potrebné opatrenia na svoju ochranu.

Riadenie intervenčných tímov

Upozornenie pre verejnosť

Inteligentné mesto

Chceme umožniť účinnú, cielenú a komplexnú komunikáciu medzi všetkými verejnými inštitúciami, aby bolo možné efektívne riadiť riziká a reagovať na krízy.

Henri Delattre - Generálny riaditeľ spoločnosti Global Smart Rescue

Inteligentná technológia

Služby

Budúcnosť výrobkov a výskum a vývoj

Vybaviť všetky radnice a podniky (všetky verejné inštitúcie) týmto zariadením, aby sa zosúladili výmeny, a tým sa zaručila bezpečnosť komunity. Odosielať informácie vláde prostredníctvom hierarchickej komunikácie (radnica>prefekt>štát). 

sk_SKSK