Essitech podpisuje dohodu o partnerstve v Afrike

Global Smart Rescue spolupracuje so spoločnosťou Essitech na nasadení svojich riešení v Afrike

Toulouse a Ouagadougou,

V rámci svojho rozvoja podpísali spoločnosti Global Smart Rescue, ktorú zastupuje Henri Delattre, a Essitech, ktorú zastupuje Alexis Koalla, partnerstvo na vývoj a podporu inovatívnych technických riešení na africkom kontinente.

Táto príležitosť umožní spoločnosti Essitech, ktorá sa špecializuje na digitálne vzdelávanie, prispieť k rozvoju ľudského kapitálu v Burkine Faso v spolupráci s Global Smart Rescue. Ako strategický partner sa Global Smart Rescue stáva
člen rady pre rozvoj a bude prispievať k prispôsobovaniu a zlepšovaniu pedagogického obsahu a odbornej prípravy poskytovanej spoločnosťou Essitech tak, aby zodpovedala súčasným a budúcim potrebám.

Cieľom tohto partnerstva pre Global Smart Rescue je v súlade s jeho zmyslom existencie reagovať na spoločenské výzvy, od ochrany jednotlivcov až po digitálne začlenenie s pokrytím bielych zón, prostredníctvom reakcie na prírodné katastrofy.

Spoločnosti Global Smart Rescue a Essitech spoločne podporujú vývoj inovatívnych technických riešení. Toto partnerstvo zároveň predstavuje spojenectvo medzi európskym a africkým subjektom, ktoré kladie do popredia etické hodnoty s cieľom zvýšiť bezpečnosť sveta zajtrajška, aby sa zabezpečila ochrana obyvateľstva v čoraz neistejšom klimatickom kontexte.

Essitech
Alexis Koalla
alexis.koalla@essitechgroup.com
http://www.essitechgroup.com

Zdieľať

sk_SKSK