Essitech undertecknar ett partnerskapsavtal i Afrika

Global Smart Rescue samarbetar med Essitech för att sprida sina lösningar i Afrika

Toulouse och Ouagadougou,

Som ett led i utvecklingen har Global Smart Rescue, representerat av Henri Delattre, och Essitech, representerat av Alexis Koalla, ingått ett partnerskap för att utveckla och främja innovativa tekniska lösningar på den afrikanska kontinenten.

Denna möjlighet kommer att ge Essitech, ett programvaruföretag som specialiserar sig på digital utbildning, möjlighet att bidra till utvecklingen av humankapitalet i Burkina Faso i samarbete med Global Smart Rescue. Som strategisk partner blir Global Smart Rescue
Medlem i utvecklingsrådet och kommer att bidra till att anpassa och förbättra det pedagogiska innehållet och den utbildning som Essitech tillhandahåller för att tillgodose nuvarande och framtida behov.

Målet med detta partnerskap för Global Smart Rescue är att i linje med dess existensberättigande svara på samhällsutmaningar, från skydd av individer till digital integration med täckning av vita zoner, via insatser vid naturkatastrofer.

Tillsammans främjar Global Smart Rescue och Essitech utvecklingen av innovativa tekniska lösningar. Detta partnerskap representerar också en allians mellan en europeisk och afrikansk enhet som sätter etiska värden i förgrunden för att göra morgondagens värld säkrare och skydda befolkningen i ett alltmer osäkert klimat.

Essitech
Alexis Koalla
alexis.koalla@essitechgroup.com
http://www.essitechgroup.com

Dela

sv_SESV