Partnerskap med Essitech i Afrika undertegnet

Global Smart Rescue samarbeider med Essitech for å ta i bruk sine løsninger i Afrika

Toulouse og Ouagadougou,

Som en del av utviklingen har Global Smart Rescue, representert ved Henri Delattre, og Essitech, representert ved Alexis Koalla, inngått et partnerskap for å utvikle og fremme innovative tekniske løsninger på det afrikanske kontinentet.

Denne muligheten vil gjøre det mulig for Essitech, et programvareselskap som spesialiserer seg på digital opplæring, å bidra til utviklingen av menneskelig kapital i Burkina Faso i samarbeid med Global Smart Rescue. Som strategisk partner blir Global Smart Rescue
medlem av utviklingsrådet og vil bidra til å tilpasse og forbedre det pedagogiske innholdet og opplæringen som tilbys av Essitech for å møte nåværende og fremtidige behov.

Målet med dette partnerskapet for Global Smart Rescue, i tråd med dets eksistensberettigelse, er å svare på samfunnsutfordringer, fra beskyttelse av enkeltpersoner til digital inkludering med dekning av hvite soner, via respons på naturkatastrofer.

Sammen fremmer Global Smart Rescue og Essitech utviklingen av innovative tekniske løsninger. Dette partnerskapet representerer også en allianse mellom en europeisk og en afrikansk enhet som setter etiske verdier i høysetet for å gjøre morgendagens verden tryggere for å beskytte befolkningen i en stadig mer usikker klimasammenheng.

Essitech
Alexis Koalla
alexis.koalla@essitechgroup.com
http://www.essitechgroup.com

Del

nb_NONB