Член на Eden Cluster

С удоволствие съобщаваме, че се присъединихме към клъстера EDEN (Европейска отбранителна икономическа мрежа), за да разработим нашите случаи на военна употреба.

Амбицията на Eden е да помага и подкрепя МСП, членуващи в организацията, на международни търговски панаири. За Робер Глемо, вицепрезидент на клъстера в Бретан, отбраната е пазар на отлични постижения за МСП, които имат амбицията да пробият на международната сцена. Затова е логично да се обединим в национален клъстер, за да наберем сила и ефективност, особено в областта на износа. Да бъдеш член на клъстера Eden означава да бъдеш част от общност от бизнес лидери на МСП, които могат да ловуват в пакет за износ и да имат по-голяма тежест в отношенията ни с големите главни изпълнители на отбранителната индустрия и институционалните партньори.

Споделете

bg_BGBG