ГСП в програмата за гражданска сигурност от космоса

Изправени сме пред все по-голям брой кризисни събития. По време на бедствия като наводнения и пожари секундите са от значение: бързата и устойчива реакция, улеснена от надеждни и сигурни комуникационни системи, е от решаващо значение.

След няколко дни в Париж ще се проведе следващото заседание на Съвета на Европейската космическа агенция на министерско равнище #CM22, на което ще се вземе решение относно линиите за финансиране на ЕКА, програма по програма.

🛰За програмата "Гражданска сигурност от космоса" обединихме сили с AD-Waibe, CLS Group и Kinéis за проекта: Global Satlink.

Решението ще осигури постоянна и устойчива комуникация между участниците (жертви или спасители), както и събиране на чувствителни данни за района на бедствието (Global Smart Rescue) благодарение на сателитната свързаност Kinéis. Събраните данни ще позволят генерирането на сигнали за осигуряване на бърза устойчива реакция при кризи (пожар, земетресение, необичайна радиоактивност...), като средство за наблюдение, превенция, оценка и предупреждение. Приложение за крайни потребители (AD-WAIBE) ще позволи на спасителния екип да ускори интервенциите с помощта на устройство за iot проследяване и изпращане на съобщения на сателитни таблети (CLS).

Останете на линия за следващата стъпка!

Споделете

bg_BGBG