Κοινότητες

Το κόστος αποτελεί συχνά βασικό στοιχείο για την απόκτηση μιας νέας τεχνολογίας.

Στην GSR καταλαβαίνουμε ότι η λύση 360° μπορεί να διασυνδεθεί με τα υπάρχοντα συστήματα για να παρέχει ευέλικτη επικοινωνία σε μια γεωγραφική περιοχή με χαμηλό κόστος. 

Η λύση μας μας επιτρέπει να προσφέρουμε ένα δίκτυο μεταξύ των διαφόρων φορέων μιας κοινότητας, από τη νομαρχία μέχρι το εμπορικό κέντρο και τα σχολεία, προκειμένου να διαχειριστούμε καλύτερα τις περιόδους κρίσης.

Ενίσχυση της ανθεκτικότητας των εδαφών

Διευκόλυνση του συστήματος PPMS με τη συγκέντρωση των ειδοποιήσεων, την αυτοματοποίηση των ειδοποιήσεων και την παροχή ανθεκτικής αμφίδρομης επικοινωνίας μέσω δορυφόρου.

Ειδοποίηση του κοινού

Όποιος βρίσκεται εντός της περιμέτρου ενός από αυτά τα κουτιά με ένα απλό smartphone μπορεί να λαμβάνει ειδοποιήσεις, να εντοπίζεται και να στέλνει μηνύματα στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ακόμη και σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Χωρίς την ανάγκη εγκατάστασης οποιασδήποτε εφαρμογής

Ενεργοποίηση απομακρυσμένων ενεργειών για τη διασφάλιση της ζωής των κατοίκων της περιοχής 

Τηλεχειρισμός με ανθρώπινες ή αυτοματοποιημένες ενέργειες σε μη φυσιολογικές μεταβολές περιβαλλοντικών παραμέτρων.

Οι εξειδικευμένες προσφορές μας

Η προσφορά μας επιτρέπει στις κοινότητες να διαβιβάζουν τα δεδομένα που συλλέγονται στις αρμόδιες αρχές και να ειδοποιούν τον πληθυσμό σε περίπτωση κρίσης, ώστε να μπορεί να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του.

Διαχείριση των ομάδων παρέμβασης

Δημόσια προειδοποίηση

Έξυπνη πόλη

Θέλουμε να καταστήσουμε δυνατή την αποτελεσματική, στοχευμένη και ολοκληρωμένη επικοινωνία μεταξύ όλων των δημόσιων φορέων, ώστε να καταστεί δυνατή η αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων και η αντιμετώπιση κρίσεων

Henri Delattre - Διευθύνων Σύμβουλος της Global Smart Rescue

Έξυπνη τεχνολογία

Υπηρεσίες

Μελλοντικό προϊόν και Ε&Α

Να εξοπλιστούν όλα τα δημαρχεία και οι επιχειρήσεις (όλοι οι δημόσιοι οργανισμοί) με τη συσκευή, ώστε να εναρμονιστούν οι ανταλλαγές και να μπορέσουν έτσι να εγγυηθούν την ασφάλεια μιας κοινότητας. Αποστολή των πληροφοριών στην κυβέρνηση μέσω μιας ιεραρχικής επικοινωνίας (δημαρχείο> νομάρχης> κράτος). 

elEL