MAP4D

Инструмент за визуализиране и ускоряване на интервенциите

За да помогнем на службите за спешна помощ и правоприлагащите органи в техните мисии, предлагаме Map4D - усъвършенствана услуга за виртуална реалност, която може да ускори вземането на решения.

3D визуализация

Сайтът 3D визуализацията на инфраструктурата ви улеснява реакцията на службите за спешна помощ и ускорява процеса на ремонт в случай на застрахователни искове благодарение на точната дигитализация на цялото помещение и маркирането на тактическите места. 

 

Предимства на MAP4D

Улеснени интервенции

- Маркировка на основните елементи (аварийни изходи, пожарогасители, електромери, газови изводи и др.) - Лесна за използване навигация със схематичен план на етажа

Едно място = цялата информация

Добавяне на подробна документация (план за евакуация, план за газовите вериги и др.)

Скорост и прецизност

- Потапяне във виртуален шлем (преди интервенцията, симулация на упражнения, проучвания преди/след застраховането). - Подобрено време за реакция в случай на пожар, злополука или злонамерено увреждане.

Как работи MAP4D

Пример Дигитализация на пролога - Намерете всички дигитализирани места в нашата библиотека с данни. Навигирайте с помощта на бутоните за навигация и панела с етикети вдясно

Снимка на екрана 2022-12-14 224833
bg_BGBG