Общности

Разходите често са ключов елемент при придобиването на нова технология.

В GSR разбираме, че нашето 360° решение може да се свърже със съществуващите системи, за да осигури устойчива комуникация в географски район на ниска цена. 

Нашето решение ни позволява да предложим мрежа между различните участници в общността - от префектурата до търговския център и училищата, за да се справим по-добре с кризисни ситуации.

Укрепване на устойчивостта на териториите

Улесняване на системата PPMS чрез централизиране на сигналите, автоматизиране на сигналите и осигуряване на устойчива двупосочна комуникация чрез сателит

Предупреждаване на обществеността

Всеки, който се намира в периметъра на една от тези кутии и разполага с обикновен смартфон, може да получава сигнали, да бъде локализиран и да изпраща съобщения до службите за спешна помощ дори в случай на прекъсване на електрозахранването. Без да е необходимо да се инсталира каквото и да е приложение

задействане на дистанционни действия за осигуряване на живота на местните жители 

Телеоперация чрез човешки или автоматични действия при необичайни изменения на параметрите на околната среда.

Нашите специализирани предложения

Нашето предложение позволява на общностите да предават събраните данни на компетентните органи и да предупреждават населението в случай на криза, за да може то да вземе необходимите предпазни мерки за защита.

Управление на екипи за намеса

Публично предупреждение

Интелигентен град

Искаме да осигурим възможност за ефективна, целенасочена и всеобхватна комуникация между всички публични институции, за да се даде възможност за ефективно управление на риска и реакция при кризи.

Анри Делатр - Главен изпълнителен директор на Global Smart Rescue

Интелигентна технология

Услуги

Бъдещи продукти и научноизследователска и развойна дейност

Оборудване на всички кметства и фирми (всички публични институции) с устройството, за да се хармонизира обменът и по този начин да се гарантира сигурността на общността. Изпратете информацията до правителството чрез йерархична комуникация (кметство>префект>държава). 

bg_BGBG