Управление на услугите: проект, финансиран от SecurIT

Нашият проект SecurIT, #ServalManagement, беше официално избран заедно с нашия партньор Kalisio. 


SecurIT е европейски проект (H2020-Innosup-01), насочен към подкрепа и съфинансиране на разработването на съвместни проекти, позволяващи създаването на прототипи и експериментирането на първокласни технологични решения в областта на сигурността, като се отчитат съвременните етични, правни и социални предизвикателства. За тази партида бяха избрани 21 иновативни решения, които да допринесат за по-сигурни и устойчиви градове и територии. 

На 5 юли 2023 г. във Вилнюс се проведе началната среща на избраните проекти по откритата покана #2 на SecurIT. Този ден беше чудесна възможност за всички партньори по проектите на МСП да се представят, да се запознаят с членовете на консорциума и другите проекти, но и да представят своите иновативни цифрови решения, допринасящи за по-безопасни, по-сигурни и по-устойчиви интелигентни градове и територии.

Global Smart Rescue заедно с Kalisio и PrendoQuota получиха средства за проекта ServAL Management в областта на защитата на чувствителната инфраструктура: оптимизиране на комуникационните мрежи и системите за предупреждение. Благодарение на нашата Малка кутия за предупреждение ще можем да геолокализираме и датираме радиоактивността. 

Споделете

bg_BGBG