Бизнес и индустрия

Предприятията и отраслите също са обект на рискове и инциденти

Мониторингът в реално време на оборудването и местоположението понякога може да бъде сложен.

В GSR сме наясно с това: нашето решение е модулно и приспособимо, позволява 3D картографиране на местата, за да се улесни намесата на службите за спешна помощ, постоянно наблюдение на параметрите на околната среда, за да се предотвратят рисковете, доколкото е възможно, дистанционно управление и автоматично предупреждение в случай на аномалия. 

Анализ и събиране на данни 

С отчитането на параметрите на всеки 30 секунди аномалиите се откриват бързо, а службите за спешна помощ могат лесно да се намесят благодарение на точната 3D карта на обекта.

Оптимизирано управление на кризи

Потребителска настройка на сензорите за сигнализиране, управление на приоритетите и географска корелация

Задействане на дистанционни действия за обезопасяване на помещенията 

Дистанционно управление чрез човешки или автоматични действия при необичайни промени на параметрите на околната среда 

Нашите специализирани предложения

За да се управлява рискът по най-добрия начин, системата за борба с изпирането на пари има няколко функции, които могат да помогнат за постигането на тези цели

Сигнализиране и мониторинг (предлагане на данни)

Телеоперация

Проследяване на

Рискови обекти

Искаме да помогнем на компаниите да управляват собствената си сигурност с помощта на нашето интелигентно устройство, така че да могат да намалят до минимум разходите си и същевременно да имат достъп до най-съвременни технологии.

 

Анри Делатр - Главен изпълнителен директор на Global Smart Rescue

Интелигентна технология

Бъдещи продукти и научноизследователска и развойна дейност

Нашият продукт е създаден с оглед на природните бедствия, но се надяваме, че той може да помогне и за справяне с инциденти и кризи, които могат да възникнат в бизнеса, промишлеността, а защо не и в домакинството.

Маркетингът е планиран за САЩ и Африка, тъй като това са райони, предразположени към различни природни бедствия с много големи материални и човешки загуби.

bg_BGBG