Overheid

Bij een crisis is het vaak moeilijk om in zeer korte tijd betrouwbare en snelle oplossingen in te zetten.

Bij GSR zijn we ons hiervan bewust: onze modulaire oplossing is interoperabel met bestaande systemen en maakt een optimaal beheer van de operationele teams en het netwerken van gevoelige gebieden mogelijk, terwijl de band tussen autoriteiten en burgers behouden blijft. 

Optimalisering van de communicatie

Handhaving van de communicatie tussen de bevoegde autoriteiten en de bevolking, zelfs bij een communicatiestoring. 

Netwerken van het grondgebied

De verbinding tussen de verschillende gezagsniveaus (burgemeesters, prefecten, departementale raad, ministeries, enz.) in stand houden om de procedures in geval van crisis te versnellen en te vergemakkelijken. 

Materiële en menselijke balans

Verliezen en dus kosten beperken door te anticiperen op rampen en mensen te waarschuwen 

Onze speciale aanbiedingen

De regering moet de veiligheid van de bevolking en het land dagelijks waarborgen. 

Openbaar alarm

Controle en preventie van rampen (gegevensaanbod)

Wij hebben deze oplossing zo ontworpen dat zij zo dicht mogelijk bij de behoeften van de overheden ligt. De aggregatie van gegevens en het verzamelen ervan met hardware middelen zijn grote uitdagingen voor de teams van morgen.

Henri Delattre - CEO van Global Smart Rescue

Slimme technologie

Product toekomst en O&O

Vermindering van de omvang van het LAB, kruisverwijzingen van milieugegevens, uitbreiding van de lijst van parameters, aangepaste satellietconstellatie, aanpassing van het Satex-aanbod aan de vraag van het product, verhoging van het aantal constellaties, Swarm, 6G, miniaturisering van de box. Ons product werd gecreëerd met het oog op de aanpak van natuurrampen, om dankzij de verzamelde gegevens te weten hoe het best kan worden beheerd.

nl_NLNL