Vláda

V prípade krízy je často ťažké nasadiť spoľahlivé a rýchle riešenia vo veľmi krátkom čase.

V spoločnosti GSR sme si toho vedomí: naše modulárne riešenie, ktoré je interoperabilné s existujúcimi systémami, umožňuje optimalizovať riadenie operačných tímov a prepojenie citlivých oblastí pri zachovaní spojenia medzi úradmi a občanmi. 

Optimalizácia komunikácie

Udržiavanie komunikácie medzi príslušnými orgánmi a obyvateľstvom aj v prípade výpadku komunikácie 

Vytváranie sietí na území

Udržiavať prepojenie medzi rôznymi úrovňami orgánov (starostovia, prefekti, rezortná rada, ministerstvá atď.) s cieľom urýchliť a uľahčiť postupy v prípade krízy. 

Materiálna a ľudská bilancia

Zníženie strát, a tým aj nákladov predvídaním katastrof a varovaním ľudí 

Naše špecializované ponuky

Vláda musí denne zabezpečovať bezpečnosť obyvateľstva a krajiny. 

Upozornenie pre verejnosť

Monitorovanie a prevencia katastrof (ponuka údajov)

Toto riešenie sme navrhli tak, aby sa čo najviac približovalo potrebám vlád. Agregácia údajov a ich zber pomocou hardvérových prostriedkov sú hlavnými výzvami pre tímy budúcnosti.

Henri Delattre - Generálny riaditeľ spoločnosti Global Smart Rescue

Inteligentná technológia

Budúcnosť výrobkov a výskum a vývoj

Zmenšenie veľkosti LAB, krížové referencie environmentálnych údajov, rozšírenie zoznamu parametrov, prispôsobená konštelácia satelitov, prispôsobenie ponuky Satex podľa dopytu po produkte, zvýšenie počtu konštelácií, Swarm, 6G, miniaturizácia boxu Náš produkt bol vytvorený so zreteľom na riešenie prírodných katastrof, aby sme vedeli vďaka zozbieraným údajom čo najlepšie hospodáriť.

sk_SKSK