Hükümet

Bir kriz durumunda güvenilir ve hızlı çözümleri kısa sürede devreye sokmak genellikle zordur.

GSR olarak bunun bilincindeyiz: mevcut sistemlerle birlikte çalışabilen modüler çözümümüz, yetkililer ve vatandaşlar arasındaki bağlantıyı korurken operasyonel ekiplerin optimize edilmiş yönetimine ve hassas alanların ağa bağlanmasına olanak tanır. 

İletişimin optimizasyonu

İletişim kesintisi durumunda bile yetkili makamlar ile halk arasındaki iletişimin sürdürülmesi 

Bölge ağının oluşturulması

Bir kriz durumunda prosedürleri hızlandırmak ve kolaylaştırmak için farklı yetki seviyeleri (belediye başkanları, valiler, departman konseyi, bakanlıklar, vb. 

Maddi ve beşeri bilanço

Felaketleri öngörerek ve insanları uyararak kayıpları ve dolayısıyla maliyetleri azaltın 

Özel tekliflerimiz

Hükümet, halkın ve ülkenin güvenliğini günlük olarak sağlamalıdır. 

Kamu uyarısı

Afet izleme ve önleme (Veri Teklifi)

Bu çözümü hükümetlerin ihtiyaçlarına mümkün olduğunca yakın olacak şekilde tasarladık. Verilerin bir araya getirilmesi ve donanım araçlarıyla toplanması, yarının ekipleri için büyük zorluklardır.

Henri Delattre - Global Smart Rescue CEO'su

Akıllı teknoloji

Ürün geleceği ve Ar-Ge

LAB boyutunun küçültülmesi, çevresel verilerin çapraz referanslanması, parametre listesinin artırılması, uyarlanmış uydu takımyıldızı, Satex teklifinin ürün talebine göre uyarlanması, takımyıldız sayısının artırılması, Swarm, 6G, kutunun minyatürleştirilmesi Ürünümüz, toplanan veriler sayesinde en iyi nasıl yönetileceğini bilmek için doğal afetlerle başa çıkmak amacıyla oluşturuldu.

tr_TRTR