Hallitus

Kriisitilanteessa on usein vaikeaa ottaa käyttöön luotettavia ja nopeita ratkaisuja hyvin lyhyessä ajassa.

GSR on tietoinen tästä: modulaarinen ratkaisumme on yhteentoimiva olemassa olevien järjestelmien kanssa, ja sen avulla voidaan optimoida operatiivisten ryhmien hallinnointi ja herkkien alueiden verkottaminen säilyttäen samalla yhteys viranomaisten ja kansalaisten välillä. 

Viestinnän optimointi

Toimivaltaisten viranomaisten ja väestön välisen viestinnän ylläpitäminen myös tietoliikennekatkoksen aikana. 

Alueen verkottuminen

Ylläpitää yhteyttä eri viranomaistasojen (pormestarit, prefektit, departementtineuvosto, ministeriöt jne.) välillä, jotta menettelyjä voidaan nopeuttaa ja helpottaa kriisitilanteissa. 

Materiaalinen ja inhimillinen tase

Vähennetään tappioita ja siten kustannuksia ennakoimalla katastrofeja ja varoittamalla ihmisiä. 

Erityinen tarjouksemme

Hallituksen on taattava väestön ja maan turvallisuus päivittäin. 

Julkinen hälytys

Katastrofien seuranta ja ehkäisy (Data Offer)

Olemme suunnitelleet tämän ratkaisun niin, että se vastaa mahdollisimman hyvin hallitusten tarpeita. Tietojen kokoaminen ja kerääminen laitteistolla ovat suuria haasteita tulevaisuuden tiimeille.

Henri Delattre - Global Smart Rescuein toimitusjohtaja

Älykäs teknologia

Tuotteiden tulevaisuus ja T&K

LAB:n koon pienentäminen, ympäristötietojen ristiintaulukointi, parametrien luettelon laajentaminen, mukautettu satelliittikonstellaatio, Satex-tarjonnan mukauttaminen tuotteen kysynnän mukaan, konstellaatioiden lukumäärän lisääminen, Swarm, 6G, laatikon pienentäminen. Tuotteemme on luotu luonnonkatastrofien hallintaa varten, jotta tiedämme, miten kerättyjen tietojen avulla voimme parhaiten hallita niitä.

fiFI