Regjeringen

I en krisesituasjon er det ofte vanskelig å iverksette pålitelige og raske løsninger på svært kort tid.

Hos GSR er vi klar over dette: Vår modulbaserte løsning, som er kompatibel med eksisterende systemer, gjør det mulig å optimalisere styringen av operative team og nettverksbygging av sensitive områder, samtidig som forbindelsen mellom myndigheter og borgere opprettholdes. 

Optimalisering av kommunikasjon

Opprettholde kommunikasjonen mellom kompetente myndigheter og befolkningen selv i tilfelle et kommunikasjonsavbrudd 

Nettverk av territoriet

Opprettholde forbindelsen mellom de ulike myndighetsnivåene (ordførere, prefekter, departementsråd, departementer osv.) for å fremskynde og forenkle prosedyrene i en krisesituasjon. 

Materiell og menneskelig balanse

Redusere tap og dermed kostnader ved å forutse katastrofer og varsle folk. 

Våre dedikerte tilbud

Regjeringen må sørge for befolkningens og landets sikkerhet på daglig basis. 

Offentlig varsling

Overvåking og forebygging av katastrofer (Datatilbud)

Vi har utformet denne løsningen for å være så nær myndighetenes behov som mulig. Aggregering av data og innsamling med maskinvare er store utfordringer for morgendagens team.

Henri Delattre - Administrerende direktør for Global Smart Rescue

Smart teknologi

Produktets fremtid og FoU

Reduksjon av størrelsen på LAB, kryssreferanser av miljødata, økning av listen over parametere, tilpasset satellittkonstellasjon, tilpasning av Satex-tilbudet i henhold til etterspørselen etter produktet, økning av antall konstellasjoner, Swarm, 6G, miniatyrisering av boksen. Produktet vårt ble opprettet med tanke på å håndtere naturkatastrofer, for å vite hvordan man best kan håndtere takket være de innsamlede dataene.

nb_NONB