Vlada

V primeru krize je pogosto težko v zelo kratkem času uvesti zanesljive in hitre rešitve.

Pri GSR se tega zavedamo: naša modularna rešitev, ki je interoperabilna z obstoječimi sistemi, omogoča optimalno upravljanje operativnih skupin in povezovanje občutljivih območij, hkrati pa ohranja povezavo med organi in državljani. 

Optimizacija komunikacije

ohranjanje komunikacije med ustreznimi organi in prebivalstvom tudi v primeru izpada komunikacij 

Mreženje ozemlja

Ohranjanje povezave med različnimi ravnmi oblasti (župani, prefekti, departmajski svet, ministrstva itd.) za pospešitev in olajšanje postopkov v primeru krize. 

Materialna in človeška bilanca

zmanjšanje izgub in s tem stroškov s predvidevanjem nesreč in opozarjanjem ljudi. 

Naša specializirana ponudba

Vlada mora vsakodnevno skrbeti za varnost prebivalstva in države. 

Opozorilo za javnost

Spremljanje in preprečevanje nesreč (ponudba podatkov)

To rešitev smo zasnovali tako, da se čim bolj približa potrebam vlad. Zbiranje podatkov in njihovo zbiranje s strojnimi sredstvi sta glavna izziva za ekipe prihodnosti.

Henri Delattre - generalni direktor družbe Global Smart Rescue

Pametna tehnologija

Prihodnost izdelkov ter raziskave in razvoj

Zmanjšanje velikosti LAB, navzkrižno sklicevanje okoljskih podatkov, povečanje seznama parametrov, prilagojena satelitska konstelacija, prilagajanje ponudbe Satex glede na povpraševanje po izdelku, povečanje števila konstelacij, Swarm, 6G, miniaturizacija škatle Naš izdelek je bil ustvarjen z namenom obvladovanja naravnih nesreč, da bi zaradi zbranih podatkov vedeli, kako najbolje ravnati.

sl_SISL