Κυβέρνηση

Σε περίπτωση κρίσης, είναι συχνά δύσκολο να αναπτυχθούν αξιόπιστες και γρήγορες λύσεις σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Στην GSR το γνωρίζουμε αυτό: η αρθρωτή λύση μας, η οποία είναι διαλειτουργική με τα υπάρχοντα συστήματα, επιτρέπει τη βελτιστοποιημένη διαχείριση των επιχειρησιακών ομάδων και τη δικτύωση των ευαίσθητων περιοχών, διατηρώντας παράλληλα τη σύνδεση μεταξύ των αρχών και των πολιτών. 

Βελτιστοποίηση της επικοινωνίας

Διατήρηση της επικοινωνίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών και του πληθυσμού ακόμη και σε περίπτωση διακοπής των επικοινωνιών 

Δικτύωση της επικράτειας

Διατήρηση του συνδέσμου μεταξύ των διαφόρων επιπέδων εξουσίας (δήμαρχοι, νομάρχες, συμβούλιο διαμερισμάτων, υπουργεία κ.λπ.), προκειμένου να επιταχυνθούν και να διευκολυνθούν οι διαδικασίες σε περίπτωση κρίσης. 

Υλικό και ανθρώπινο ισοζύγιο

Μείωση των απωλειών και, συνεπώς, του κόστους με την πρόβλεψη καταστροφών και την προειδοποίηση των ανθρώπων 

Οι εξειδικευμένες προσφορές μας

Η κυβέρνηση πρέπει να διασφαλίζει καθημερινά την ασφάλεια του πληθυσμού και της χώρας. 

Δημόσια προειδοποίηση

Παρακολούθηση και πρόληψη καταστροφών (Προσφορά δεδομένων)

Σχεδιάσαμε αυτή τη λύση ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στις ανάγκες των κυβερνήσεων. Η συγκέντρωση δεδομένων και η συλλογή τους με μέσα υλικού αποτελούν μεγάλες προκλήσεις για τις ομάδες του αύριο.

Henri Delattre - Διευθύνων Σύμβουλος της Global Smart Rescue

Έξυπνη τεχνολογία

Μελλοντικό προϊόν και Ε&Α

Μείωση του μεγέθους του LAB, διασταύρωση των περιβαλλοντικών δεδομένων, αύξηση του καταλόγου των παραμέτρων, προσαρμοσμένος δορυφόρος, προσαρμογή της προσφοράς Satex ανάλογα με τη ζήτηση του προϊόντος, αύξηση του αριθμού των αστερισμών, Swarm, 6G, σμίκρυνση του κουτιού. Το προϊόν μας δημιουργήθηκε με σκοπό την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών, για να γνωρίζουμε πώς να διαχειριστούμε καλύτερα χάρη στα δεδομένα που συλλέγονται.

elEL