Правителство

В случай на криза често е трудно да се внедрят надеждни и бързи решения за много кратко време.

В GSR сме наясно с това: оперативно съвместимо със съществуващите системи, нашето модулно решение позволява оптимизирано управление на оперативните екипи и свързване в мрежа на чувствителни зони, като същевременно поддържа връзката между властите и гражданите. 

Оптимизиране на комуникацията

Поддържане на комуникация между съответните органи и населението дори в случай на прекъсване на комуникациите 

Създаване на мрежа на територията

Поддържане на връзката между различните нива на властта (кметове, префекти, департаментски съвет, министерства и др.) с цел ускоряване и улесняване на процедурите в случай на криза. 

Материален и човешки баланс

Намаляване на загубите и съответно на разходите чрез предвиждане на бедствията и предупреждаване на хората 

Нашите специализирани предложения

Правителството трябва ежедневно да гарантира сигурността на населението и на страната. 

Публично предупреждение

Мониторинг и превенция на бедствия (предлагане на данни)

Разработихме това решение така, че да бъде възможно най-близко до нуждите на правителствата. Обобщаването на данни и събирането им с хардуерни средства са основни предизвикателства за екипите на бъдещето.

Анри Делатр - Главен изпълнителен директор на Global Smart Rescue

Интелигентна технология

Бъдещи продукти и научноизследователска и развойна дейност

Намаляване на размера на LAB, кръстосани препратки към данните за околната среда, увеличаване на списъка с параметри, адаптирано спътниково съзвездие, адаптиране на офертата на Satex в зависимост от търсенето на продукта, увеличаване на броя на съзвездията, Swarm, 6G, миниатюризация на кутията Нашият продукт е създаден с оглед справяне с природни бедствия, за да знаем как най-добре да се справим благодарение на събраните данни.

bg_BGBG